En man döms till 17 års fängelse för mord på ett studentboende i Kristianstad

2023-08-25

Det var tidig morgon den 9 december 2022 som en man kom till polisstationen i Kristianstad och berättade att han hade dödat sin flickvän. Kvinnan påträffades kort därefter avliden i sin bostad. Mannen har erkänt att han ströp kvinnan till döds. Han har ändå haft inställningen att han inte gjort sig skyldig till brott eftersom han led av en allvarlig psykisk störning och var påverkad av paranoida vanföreställningar. Han menar att han därför inte hade möjlighet att kontrollera sitt handlande.

Mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen begick mannen gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning av drogrelaterad och självförvållad karaktär. Vid tidpunkten för undersökningen bedömdes han inte längre ha en allvarlig psykisk störning. Han kan därför inte överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Mannen har under ett utdraget händelseförlopp utsatt kvinnan för mycket allvarligt och slutligen dödligt strypvåld. Tingsrätten bedömer att mannen i stunden handlade med avsikt att döda kvinnan. Angreppet föregicks inte av någon provokation och begicks inte i nöd eller nödvärn. Mannen döms därför för mord. Tingsrättens bedömning är att gärningen varit särskilt hänsynslös eftersom angreppet skedde i kvinnans hem av en närstående och att kvinnan under delar av händelseförloppet varit bunden till händer och fötter. Till detta kommer att mannen hanterat en kniv i syfte att skrämma kvinnan och hindra henne från att påkalla hjälp och lämna lägenheten. Straffvärdet för mordet hade varit fängelse på livstid om mannen inte varit allvarligt psykiskt störd vid gärningen.

Den psykiska störningen ledde till att mannen hade en nedsatt förmåga att inse innebörden av den gärning han begick. Mannen har visserligen själv orsakat sitt psykiska tillstånd genom att missbruka droger kort tid före gärningen, men han har inte tidigare varit våldsam när han tagit narkotika. Han hade därmed inte att räkna med att narkotikaintaget kunde komma att leda till att han skulle använda brutalt och dödligt våld mot en annan person. Hans nedsatta förmåga att inse innebörden av den gärning han begick ska därför beaktas i mildrande riktning vid bedömningen av straffvärdet. När hänsyn tas till detta motsvarar straffvärdet det högsta tidsbestämda straff som kan dömas ut för mord vilket är fängelse i 18 år.

Eftersom mannen inte kan överlämnas till rättspsykiatrisk vård och straffvärdet är högt ska påföljden bestämmas till fängelse. Mannen har frivilligt angett sig till polisen och lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Detta ska beaktas vid straffmätningen. Påföljden bestäms därför till fängelse i 17 år.

Mannen ska betala skadestånd till kvinnans anhöriga.

Rätten är enig i sin dom.