Huvudförhandlingen avseende mord i Hammarby sjöstad är nu avslutad

2023-08-28

Huvudförhandlingen som har pågått under fyra dagar har till största delen hållits bakom stängda dörrar. Skälet för det är den tilltalades låga ålder.

- Dom i målet kommer att meddelas fredagen den 8 september 2023 kl. 11.00. I avvaktan på dom ska 15-åringen tills vidare vara fortsatt häktad, säger tf. chefsrådmannen Anna Liljenberg Gullesjö.