Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på Länsmanstorget

2023-02-28

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig man och ytterligare tre unga män för inblandning i ett mord den 7 juli 2022 då en 22-årig man sköts till döds. En av männen döms till fängelse på livstid. En ung kvinna frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-28

 I dag får ni veta mer om det europeiska nätverket ENCJ. Nätverket arbetar för ett starkt och oberoende domstolsväsende. Domaren Carin Westerlund representerar Sverige i nätverket och hon är gästskribent hos oss den här veckan.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar för sprängladdning utanför Operakällaren

2023-02-27

 Tingsrätten har i dag dömt tre ungdomar för att i olika grad medverkat till att en bomb placerats utanför Operakällaren i augusti 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-24

 Ett bolag har inte ansetts förmedla sjukvårdstjänster i eget namn för annans räkning genom att hänvisa patienter till vårdgivare via en vårdplattform. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

19-årig man döms för mord i Karlshamn

2023-02-24

 Tingsrätten har i dag dömt en 19-årig man för mord på en 23-åring i Karlshamn den 13 april 2022. Mannen döms också för grovt vapenbrott, grovt olaga hot och olaga tvång.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett byte av gäldenär innebär att en fordran är avyttrad och att en kursvinst på fordran därför ska beskattas.

Share Öppna i ny flik

Högsta förvaltningsdomstolen presenterar sitt 2022

2023-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2022 innehåller statistik, vägledande avgöranden och artiklar som beskriver verksamheten och medarbetare på domstolen.

Share Öppna i ny flik

Rätt för fastighetsägare att bli informerade när andelar i samfällighet överfördes genom fastighetsreglering

2023-02-23

 Lantmäteriet beslutade i enlighet med en överenskommelse mellan några fastighetsägare om en fastighetsreglering som innebar att fyra fastigheters samtliga andelar i en samfällighet fördes över till fyra andra fastigheter, som inte var delägarfastigheter i samfälligheten sedan tidigare. Högsta domstolen har nu funnit att även ägarna till andra fastigheter som hade del i samfälligheten ska betraktas som sakägare.

Share Öppna i ny flik

Ett år i Sveriges Domstolar - årsredovisningen för 2022 presenteras

2023-02-22

 Årsredovisningen för 2022 visar ett verksamhetsår där Sveriges Domstolar hade en positiv trend i minskade balanser, ökad digitalisering och hög takt i verksamhetsutvecklingen. Om detta och mycket mer kan du läsa i årsredovisningen för Sveriges Domstolar som idag lämnas till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2022: En domstol mitt i samhället

2023-02-22

 Verksamhetsberättelsen innehåller statistik från domstolens huvuduppdrag, målhanteringen. Du får också en inblick i vardagen på en arbetsplats där medarbetarna är en del av ett viktigt samhällsuppdrag - att upprätthålla rättsstaten.