Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-11-07

 Försäkringskassan har avvisat en ansökan om sjukpenning. I samband med att avvisningsbeslutet omprövades prövade kassan ansökan i sak. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Försäkringskassan är skyldig att ompröva det sistnämnda beslutet (Mål nr 2352-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9066-18).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-11-07

 Regeringen har 7 november 2019 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-11-07

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller i vilken utsträckning uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess (Mål nr 4959-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2832-19).

Share Öppna i ny flik

Mannen som hotade att spränga Malmö centralstation döms för grovt olaga hot

2019-11-06

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot den man som i juni 2019 hotade att spränga Malmö centralstation med en bomb. Mannen döms för grovt olaga hot, och påföljden bestäms till villkorlig dom. Mannen ska också betala skadestånd till flera brottsoffer samt utvisas ur riket.

Share Öppna i ny flik

Åtal har idag väckts för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda

2019-11-06

 Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda. Enligt åtalet ska den tilltalade ha bedrivit underrättelseverksamhet i Sverige och utlandet mot oppositionella ahwazier med ursprung i Iran. Åtalet gäller tidsperioden april 2015 - februari 2019.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om försök till mord på en advokat

2019-11-06

 Åklagaren har inkommit med en häktningsframställan i mål B 11982-19 mot en man gällande försök till mord.

Share Öppna i ny flik

En man som är misstänkt för försök till mord på en advokat har häktats

2019-11-06

 Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i Stockholm den 6 september 2019 (mål B 11982-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-10-04

 Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt. Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-10-03

 Dom i mål om rättsprövning avseende naturreservat i Skellefteå kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2019-10-03

 Frågan gäller tillämplig skattesats för uppdrag som programledare. (Mål nr 1508-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2340-18).