Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt har häktat elva personer misstänkta för grovt narkotikabrott

2018-04-26

 Under onsdagen och torsdagen har Helsingborgs tingsrätt hållit häktningsförhandlingar i ett mål där elva personer, 17-22 år gamla, misstänks för grovt narkotikabrott. Samtliga elva personer har nu häktats av tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Domar om asylsökande från Syrien ska beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring

2018-04-26

 Målen som avgjorts avser två personer som båda har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket. Båda bedömdes av Migrationsverket som alternativt skyddsbehövande medan migrationsdomstolen ansåg att de var flyktingar. Migrationsverket har överklagat migrationsdomstolens domar. Den fråga som Migrationsöverdomstolen tar ställning till är om det finns förutsättningar att bevilja flyktingstatus...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner två män som åtalats för människohandel

2018-04-26

 Örebro tingsrätt dömde de två männen i november 2017 för flera fall av människohandel till fängelse i fyra år och två månader. Hovrätten gör dock en annan bedömning än tingsrätten och frikänner nu de båda åtalade.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner de båda åtalade männen för mordet i Tovrida

2018-04-24

 Jönköpings tingsrätt har idag frikänt de två männen som åtalats för mord i Tovrida, Lekeryd. Eftersom männen frikänts för mord har de inte heller dömts att betala skadestånd. Den ena mannen har dömts för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2018-04-24

 Veckans blogginlägg handlar om utvisning för brott.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer man för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i tio fall

2018-04-24

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt en man för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i tio fall. Tingsrätten har efter att en jury prövat frågan om brott föreligger kommit fram till att publiceringar som skett på en webbplats utgör hets mot folkgrupp. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Grovt vapenbrott

2018-04-24

 Tingsrätten har i dag den 24 april 2018 meddelat dom i ett mål rörande bl.a. grovt vapenbrott mot sex tilltalade män från Laholm i åldrarna 20-30 år. Männen var åtalade för att tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra medlemmar av det s.k. Sällskapet i Laholm innehaft sex skarpa vapen med ammunition, som stulits vid bostadsinbrott, vilka de förvarat på vinden till en av männens mors...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående mord och försök till mord m.m.

2018-04-23

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående mord och försök till mord m.m.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2018-04-23

 Fråga om uttag av obetalda semesterdagar ska påverka den sjukpenninggrundande inkomsten. (Mål nr 7041-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1334-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vårdbidrag

2018-04-23

 Personlig assistans som utförts utan att ersättning från stat eller kommun har utgått har inte ansetts utgöra sådant annat samhällsstöd som påverkar rätten till vårdbidrag.