Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-02-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft (Mål nr 6726-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5431-18).

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-02-26

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått den i målet åtalade gärningen. Tingsrätten har vidare beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU), eftersom det föreslås i ett läkarintyg. Tingsrätten anser att undersökningen kan få betydelse för bestämmande av brottspåföljd.

Share Öppna i ny flik

Får journalister skriva vad som helst? Nytt blogginlägg!

2019-02-26

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Mattias Kumlien om sin tid hos Allmänhetens Pressombudsman.

Share Öppna i ny flik

Domen i det s.k. högskoleprovsmålet har överklagats till hovrätten

2019-02-26

 Domen i det s.k. högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Skada som uppkommit genom skogsbranden i Västmanland 2014 har ansetts vara skada i följd av trafik

2019-02-26

 I juli 2014 utbröt en mycket omfattande skogsbrand i Västmanland. Den orsakades av ett skogsfordon som utförde markberedningsarbete på ett kalhygge. Högsta domstolen har kommit fram till att en fastighetsägares skada har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2019-02-25

 Ett beslut om åtalsförordnande har ansetts inte avse en civil rättighet eller skyldighet enligt artikel 6. 1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2019-02-25

 Bostadsrättsföreningen har installerat solceller på taken till föreningens byggnader. Den överskottsel som inte förbrukas i de egna byggnaderna säljs externt. Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om installationen har ett sådant samband med byggnadernas användning som bostäder att föreningen, på grund av avdragsförbudet för...

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i en investeringsskyddstvist står till största del fast

2019-02-22

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om ogiltighet och klander av skiljedom mellan Republiken Polen och ett bolag från Luxemburg. Hovrättens dom innebär att Polens talan till största del avslås, vilket innebär att Polen är skyldigt att betala ett skadestånd på cirka 1,5 miljarder kr till bolaget från Luxemburg.

Share Öppna i ny flik

Dom: Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända strider inte mot bosättningslagen

2019-02-22

 Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till staden bryter inte mot bosättningslagen. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Share Öppna i ny flik

Arbitral awards in investment protection dispute remain mainly unchanged

2019-02-22

 Svea Court of Appeal has today announced its judgement in a case regarding the invalidity and setting aside of two arbitral awards between the Republic of Poland and an investment company from Luxembourg. The Court of Appeal rules that Poland´s claim is dismissed, except for a minor part, which means that Poland is liable to pay damages of approximately 1.5 billion SEK to the investment company.