Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer bilförare för att ha orsakat allvarlig trafikolycka

2023-02-10

 Den 10 oktober 2021 inträffade en trafikolycka på Österleden i Helsingborg. Nu dömer tingsrätten en av bilförarna för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-02-09

 Utkast till förordning om gasprisstöd

Share Öppna i ny flik

Beslut angående fortsatt handläggning av mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-02-09

 

Vid Kristianstads tingsrätt pågår för närvarande ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. mot sammanlagt femton tilltalade, varav tretton är häktade. Sedan en av försvararna i målet uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund har tingsrätten pausat förhandlingen för att ta ställning till om huvudförhandlingen kan fortsätta. Tingsrätten har denna dag beslutat att den fd advokaten får fortsätta som försvarare vid huvudförhandlingen och även förordnat att huvudförhandl...

Share Öppna i ny flik

Ett konkursbo har ansetts inte ha behörighet att väcka en skadeståndstalan efter att konkursen avslutats

2023-02-09

 I syfte att få till stånd efterutdelning sedan en konkurs avskrivits väckte konkursboet en skadeståndstalan mot konkursgäldenärens maka. Högsta domstolen har kommit fram till att konkursboet inte ska anses ha behörighet att väcka den aktuella talan.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-02-09

 

Regeringen har den 9 februari 2023:

  • utnämnt Johan Alvner att vara rådman i Örebro tingsrätt
  • utnämnt Tomas Alvå att vara rådman i Uddevalla tingsrätt
  • anställt Johanna Carlsson på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-08

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det är av synnerlig vikt att uppgifter om identiteten på en person under 15 år inte röjs (Mål nr 3936-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2227-22).

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 31 januari 2023 att dra in Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarverksamhet och hemtjänst.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-07

 Nu är det på nytt möjligt för jurister som är i början av sin domarkarriär att tjänstgöra vid Europadomstolen. I veckans inlägg berättar vår gästskribent Alicia Mossmann mer om den här möjligheten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-02-07

 Vid tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse har en kommunal nämnd som utövar tillsyns- och kontrollverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet inte ansetts vara en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt vid Uppsala tingsrätt gällande bl.a. försök till mord och synnerligen grovt narkotikabrott

2023-02-06

 Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 13 personer som är misstänkta för bl.a. försök till mord, förberedelse till mord och synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under februari och mars.