Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny huvudförhandlingsplan i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-11

 Förhandlingen i mål om grovt narkotikabrott i Vårberg m.m. fortsätter den 23 november 2020 enligt ny huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgifter vid marknadsmanipulation

2020-11-11

 Högsta domstolen uttalar sig i tre avgöranden om hur sanktionsavgiften ska bestämmas vid överträdelser av förbudet mot marknadsmanipulation.

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd

2020-11-10

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

2020-11-10

 En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och har därmed inte rätt till bistånd enligt lagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-10

 I veckans blogginlägg berättar Johannes Lindblad Gullberg om arbetet som domstolshandläggare.

Share Öppna i ny flik

Jaktbrott

2020-11-10

 Tingsrätten har beslutat att inte avvisa åklagarens bevisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2020-11-10

 Kammarrätten har idag meddelat dom i ett mål rörande inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-10

 Fråga om en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse ska utdelningsbeskattas på grund av att aktiegåvan är ett led i ett förutbestämt förfarande som innefattar att aktier ska lösas in eller att det bolag som har gett ut dem ska likvideras sedan gåvan fullbordats.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten inhiberar villkor om Huawei

2020-11-09

 Förvaltningsrätten har i dag fattat ett beslut som innebär att vissa delar av PTS beslut inför kommande 5G-auktion tills vidare inte ska gälla. Förvaltningsrätten har bl.a. uttalat att beslutet påverkar Huaweis rättigheter på ett sådant sätt att bolaget har rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten uttalar vidare att beslutet i de delar som berör Huawei tills vidare inte ska gälla (inhibition) eftersom utgången i målet för närvarande får anses oviss.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-11-09

 

Två bolag som ingår i en koncern har sålt mark till respektive ingått avtal om byggherre- och entreprenadtjänster med bostadsrättsföreningar. Fråga om den metod som Skatteverket har använt för att beräkna beskattningsunderlaget för tjänsterna kan anses visa att ersättningen för dessa är lägre än marknadsvärdet. (Mål nr 2058-20 och 2059-20, Kammarrätten i Sockholms mål nr 2256-18 och 2257-18).