Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-01-21

 Regeringen har 21 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2021-01-20

 

Om arbete som personlig assistent under s.k. väntetid ska anses innebära att den försäkrade har uppvisat en förbättrad arbetsförmåga och om grund för att minska den försäkrades tidigare beviljade sjukersättning därmed föreligger. (Mål nr 3464-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6525-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

2021-01-19

 Återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-19

 Fråga om förutsättningen för att återkalla permanent uppehållstillstånd för person som befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring minskar tiden från brott till avgörande

2021-01-19

 Satsningen på en snabbare lagföring har konstaterats minska tiden mellan brott och avgörande. Nu har försöksverksamheten byggts ut, till bland annat Göteborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-01-19

 I veckans blogginlägg skriver domaren Evelina Englund om rollen som ordförande i en brottmålsförhandling och det förarbete och efterarbete som alltid måste göras.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring i brottmål – ett lyckat försöksprojekt vid Stockholms tingsrätt

2021-01-19

 Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Projektet har varit lyckat och tusentals mål har avgjorts under snabbspårets första år. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd i mål rörande Huawei

2021-01-18

 Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 15 januari 2021 att Huawei inte har rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att den 19 januari 2021 inleda auktionen för tilldelning av 5G-frekvenser.

Share Öppna i ny flik

Northvolt Ett AB får miljötillstånd till utökad produktion, återvinning av batterier och bortledning av ytvatten m.m. i Skellefteå

2021-01-18

 Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt Ett AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och mer än tre gånger så stor mängd metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom år 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-01-18

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.