Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Otillåten taleändring i ett mål om intrång i gemenskapsformgivning?

2022-07-14

 

Käranden framställde vid Patent- och marknadsdomstolen yrkanden om bl.a. vitesförbud och ersättning på grund av intrång i kärandens registrerade gemenskapsformgivningar. Därefter ändrade käranden sin talan så att den också omfattade påståenden om intrång på visst sätt i bolagets oregistrerade gemen­skapsformgivningar. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med underinstansen bedömt att taleändringen var otillåten och att talan i denna del därför skulle avvi...

Share Öppna i ny flik

Iransk medborgare döms till livstids fängelse för avrättningar av politiska fångar i Iran 1988

2022-07-14

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig iransk medborgare för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran sommaren 1988. Den åtalade har i rollen som assistent till biträdande åklagaren vid fängelset Gohardasht i Karaj utanför Teheran, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i avrättningarna i fängelset efter en fatwa utfärdad av Irans högste religiöse ledare. Den första vågen av avrättningar riktade sig mot sympatisörer till Iranska Folkets Mujahedin. Handlingarna skedde i strid med den internationella humanitära rätten och har därför bedö...

Share Öppna i ny flik

Iranian citizen sentenced to life in prison for executions of political prisoners in Iran in 1988

2022-07-14

 Stockholm District Court has today sentenced a 61-year-old Iranian citizen for participating in the executions of many political prisoners in Iran in the summer of 1988. The accused has in the role of assistant to the deputy prosecutor at the Gohardasht prison in Karaj, Tehran jointly and in collusion with others been involved in the executions, which took place after a fatwa from Iran’s Supreme Leader. The first wave of executions was directed at sympathizers of the People's Mujahedin of Iran. The acts have been deemed as a serious crime against international law. The second wave of execution...

Share Öppna i ny flik

Ett barn som avskärmats från samhället bereds vård med stöd av LVU

2022-07-14

 Förvaltningsrätten har beslutat att ett barn som levt i en familj som avskärmat sig från samhället ska tvångsvårdas med stöd av LVU. Domstolen anser att barnets vårdnadshavare har brustit i omsorgen genom att ha uppvisat en oförmåga att sätta barnets behov framför sina egna.

Share Öppna i ny flik

Kan ett självmordshot utgöra ofredande?

2022-07-14

 En man skickade ett mejl till en kvinna som han befann sig i en vårdnadstvist med. Mejlet hade rubriken ”well du fick som du ville”. På en bild som var fogad till mejlet hade mannen en snara om halsen och snaran var fäst i en takbjälke. Mannen har nu dömts för ofredande av kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för grova bedrägerier och penningtvätt

2022-07-14

 Tingsrätten har idag dömt en 59-årig man från Skåne för grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse i sju år och sex månader. Två andra män döms till fängelse i fem år och sex månader respektive tre år och sex månader för att de ”tvättat” pengar från brott. Totalt har över 100 miljoner kronor omsatts i bedrägerihärvan. 59-åringen ska också betala skadestånd till målsägandena på sammanlagt nästan 53 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Innehav av två kulsprutepistoler var grovt vapenbrott

2022-07-13

 En 18-åring åtalades för bl.a. innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler. Vapnen hade, tillsammans med tillhörande ammunition, förvarats gömda i 18-åringens bostad. Högsta domstolen har nu tagit ställning till hur vapenbrottet ska rubriceras.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord och brott mot griftefrid m.m. till fängelse 16 år

2022-07-12

 Tingsrätten har i dag dömt en man för att dels ha berövat en annan man livet genom att skjuta denne i huvudet, dels efteråt ha skadat och skymfligen behandlat den dödes lik. Gärningarna begicks under hösten 2021 i Nyköping och Stockholm. Gärningarna har rubricerats som mord och brott mot griftefrid. Tingsrätten dömer även mannen för grovt vapenbrott för att efter mordet ha innehaft mordvapnet på allmän plats. Påföljden har bestämts till fängelse 16 år.

Share Öppna i ny flik

Två före detta advokater döms till sex respektive fyra års fängelse

2022-07-12

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet mot två före detta advokater.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om omfattande Rot-bedrägerier

2022-07-08

 Samtliga sju tilltalade fälls till ansvar efter en ovanligt omfattande rättegång som pågått under 36 förhandlingsdagar i Vänersborgs tingsrätt under våren.