Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket med och bygger Sveriges digitala infrastruktur

2022-02-11

 Domstolsverket är en av tolv myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att tillsammans skapa förutsättningar för digital infrastruktur för informationsutbyte. Arbetet leds och samordnas av Myndigheten för digital förvaltning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord

2022-02-11

 Åklagaren har väckt åtal mot den kvinna som varit häktad sedan den 14 november 2021, misstänkt för dråp i Gislaveds kommun. Åklagaren har i samband att åtal väckts justerat rubriceringen till mord. Huvudförhandling kommer att inledas den 16 februari 2022 kl. 09,00 och beräknas pågå i tre dagar.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt har idag beslutat att återkalla förordnandet som offentlig försvarare för en advokat

2022-02-11

 Det var den 29 januari i år som advokaten, som är förordnad som offentlig försvarare för en person som är misstänkt för allvarlig brottslighet, besökte sin klient på häktet iförd en tröja med uppenbart Hells Angels-relaterade tryck. Advokaten uppmanades av häktespersonalen att ta av sig tröjan, vilket han gjorde. Händelsen anmäldes till åklagare, som i sin tur har gett in en anmälan till tingsrätten för prövning av om advokaten ska få vara kvar som offentlig försvarare i målet. Advokaten har gett in ett yttrande till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-11

 Migrationsverket har inte rätt att föra talan mot beslut om förordnande av offentligt biträde.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-02-10

 Regeringen har den 10 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg, meddelas den 15 februari 2022 kl 11.00

2022-02-10

 Tingsrätten har beslutat att skjuta upp domen. Domen kommer därför istället att meddelas den 15 februari 2022 kl 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli, avdelning 3. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Wendela Wedenryd på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kamerabevakning

2022-02-10

 Fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning på en viss plats i en badanläggning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor var uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkallelse av flygcertifikat

2022-02-09

 Fråga om Transportstyrelsen är behörig myndighet att återkalla ett flygcertifikat (Mål nr 7145-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 556-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-02-08

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-08

 I veckans inlägg skriver Matilda Nilsson om sitt arbete i Kosovo. Hon är utsänd från Sveriges Domstolar till Kosovos huvudstad Pristina för att arbeta med bevakning av rättegångar. Matilda tjänstgör vid den EU-gemensamma rättsstödsinsatsen EULEX Kosovo. Matilda har tidigare arbetat som assessor vid Göta hovrätt och som åklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping.