Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom: Riksarkivet måste lämna ut kopior eller avskrifter av skadade länsräkenskapsböcker från 1700-talet

2018-01-16

 Även om det innebär betydande hinder att lämna ut en offentlig handling på stället (dvs på myndigheten) kan en myndighet inte helt vägra att lämna ut den. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom som innebär att Riksarkivet måste lämna ut kopior eller avskrifter av länsräkenskapsböcker från 1700-talet. Riksarkivet nekade utlämning av böckerna eftersom de är mögel- och brandskadade....

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB

2018-01-16

 Kammarrätten eftertaxerar The Absolut Company AB med över 100 miljoner kronor för bl.a. koncernintern försäljning av produkter hänförliga till varumärket Absolut Vodka.

Share Öppna i ny flik

2018-01-16 Huvudförhandling inleds den 13 februari

2018-01-16

   Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden   Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanenätet avses att byggas ut med en ny linje (den gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela sträckan.   Vad prövar mark...

Share Öppna i ny flik

Hells Angels medlem dömd till fängelse för försök till grov utpressning

2018-01-16

 Hässleholms tingsrätt har dömt en 42-åriga Stig Hansen till fängelse ett år och sex månader för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott och dopningsbrott. Utpressningsförsöket bedöms som grovt på grund av mannens anspelning på sin roll i en välkända Mc-klubben Hells Angels när brottet begicks.

Share Öppna i ny flik

Läkare får behålla stor villa

2018-01-16

 I det uppmärksammade målet där en gammal dam i Kalmar gav bort sin stora villa till en läkare har tingsrätten bestämt att läkaren får behålla villan. Däremot ska läkaren betala tillbaka ca 1,5 Mkr av pengarna som han också har tagit emot.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om företrädaransvar

2018-01-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och därmed ska påföras betalningsskyldighet för bolagets skatter (företrädaransvar).

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning

2018-01-15

 Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot fyra bolag i Nasdaqkoncernen om att de ska betala s.k. konkurrenskadeavgift till staten på grund av missbruk av dominerande ställning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bröstimplantat

2018-01-15

 Tingsrätten har meddelat dom i fem tvistemål om ersättning för felaktiga bröstimplantat. Tingsrättens dom fastställer att det är fel i den utförda tjänsten. I fyra av fallen bifalls kärandens yrkande om ersättning till viss del, i det femte ogillas ersättningsyrkandet helt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-01-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range utgör en skattefri personalvårdsförmån.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-01-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked på den grunden att ett svar på de ställda frågorna varken kan ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning och rättstillämpning.