Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2023-09-28

 Regeringen har den 28 september utnämnt

Share Öppna i ny flik

Nu är det dags att söka till Mark- och miljöfiskal

2023-09-28

 I och med rekryteringsomgången i november 2023 finns det för fjärde året i rad möjlighet till att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan-och byggrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord på taxichaufför inleds 3 oktober

2023-09-27

 Uppsala tingsrätt kommer tisdag den 3 oktober 2023 inleda huvudförhandling i mål B 2770-23, där flera ungdomar är åtalade för ett mord på en taxichaufför. Förhandlingen hålls i Attunda tingsrätts lokaler, med omkring 20 förhandlingsdagar. Sista förhandlingsdag är planerad tisdag den 28 november 2023.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer tre personer för mordet i Malå

2023-09-27

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom och dömer tre personer för mordet i Malå. En av de åtalade döms till livstid, en annan till 16 års fängelse och den tredje till tre och ett halvt år i sluten ungdomsvård.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om taxiförarlegitimation

2023-09-27

 Fråga om från vilken tidpunkt olämplighetstiden ska räknas när en slutlig återkallelse av en taxiförarlegitimation har föregåtts av en återkallelse tills vidare (Mål nr 2434-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5564-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-09-27

 Det förhållandet att en persons alkoholmissbruk har lett till körkortsåterkallelse av medicinska skäl har inte ansetts utgöra ett sådant otillbörligt uppförande som kan föranleda avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och försök till mord på Långströmsgatan i Göteborg

2023-09-27

 Hovrätten har idag dömt en 23-årig man för mord av sin mor och försök till mord av hennes nya partner. Brotten, som skedde genom påkörning med bil, hade enligt hovrätten hedersmotiv. Mannens yngre bror, som var passagerare i bilen, frias från ansvar för påkörningen.

Share Öppna i ny flik

Information om kommande huvudförhandling i Vetlandamålet

2023-09-27

 

Mål: B 1735-23

Hovrättens huvudförhandling i brottmålet där två unga kvinnor dömdes av tingsrätten för mord och grovt gravfridsbrott till livstids fängelse kommer som tidigare meddelats att inledas den 4 oktober 2023 i Göta hovrätts lokaler (Hamngatan 11 i Jönköping).

Huvudförhandlingsplan

Dag 1 (4 oktober 2023)

Yrkanden och inställningar, sakframställan samt genomgång av den skriftliga bevisningen.

Dag 2 (10 oktober 2023)

Förhör...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2023-09-26

 Ett moderbolag vars enda ekonomiska verksamhet består i att tillhandahålla skattepliktiga tjänster till dotterbolag har avyttrat ett av dotterbolagen. Kostnader som har uppkommit i samband med avyttringen av andelarna har ansetts ha ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-26

 Veckans blogginlägg handlar om årets nämndemannaval . Det är nämndemannaval bara var fjärde år. I blogginlägg får ni veta mer om hur nämndemannavalet går till och tingsrättens roll i processen