Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord i Fisksätra

2018-06-11

 Nacka tingsrätt har idag dömt en 35-årig man för att ha dödat en 43-årig kvinna. Mannen och kvinnan hade gemensamma barn och brottet begicks i kvinnans hem i Fisksätra. Gärningen har rubricerats som mord och mannen har dömts till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer domen mot den man som i tingsrätten dömdes för mordet på en 89-årig kvinna i ett soprum i Norsjö

2018-06-11

 Liksom Skellefteå tingsrätt anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det var den åtalade 21-åringen som dödade den 89-åriga kvinnan i soprummet den 14 oktober 2017. Mannen döms även av hovrätten till 14 års fängelse och hovrätten fastställer tingsrättens domslut också i fråga om skadestånd och utvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-06-11

 Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Upplåtelsen av marken är därmed mervärdesskattepliktig. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-06-11

 Fråga om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka familjeåterförening för föräldrar till ett barn som är alternativt skyddsbehövande

Share Öppna i ny flik

Taktil teckentolkning

2018-06-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare meddelat prövningstillstånd i ett mål som handlar om huruvida hjälp att kommunicera med andra genom taktil teckentolkning utgör ett grundläggande behov i den mening som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (mål nr 4667-16). Avgörande i målet kommer att meddelas kl. 10.00 måndagen den 18 juni 2018. Så snart avgörandet...

Share Öppna i ny flik

Brommamordet

2018-06-08

 En man sköts till döds på Bällstavägen i Bromma i november 2017. Tingsrätten har i dag beslutat att fem av de sju män som är åtalade för medverkan i mordet, inte längre ska vara häktade. Två män är fortsatt häktade, misstänkta för mord respektive medhjälp till mord. Rättegången fortsätter på torsdag nästa vecka. Då kommer andra åtalspunkter att behandlas. Tingsrätten planerar att meddela dom i...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-08

 Fråga om rättsprövning av regeringens beslut att avslå i mark- och miljödomstolen framställda yrkanden om ersättning för rättegångskostnader.

Share Öppna i ny flik

Mannen som varit häktad som skäligen misstänkt för ”Hjärstamordet” har försatts på fri fot

2018-06-08

 Tingsrätten har idag beslutat att häva häktningen avseende den man som den 1 juni 2018 häktades såsom skäligen misstänkt för mord. Enligt tingsrätten är mannen fortfarande endast skäligen misstänkt. Den som är skäligen misstänkt för ett brott får vara häktad i högst en vecka. Om inte åklagaren efter en vecka kan visa att misstankegraden har höjts till sannolika skäl ska häktningen hävas. Efters...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kupongskatt

2018-06-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det inte föreligger rätt till ränta på återbetald kupongskatt då återbetalningsorsaken inte beror på att skatten har innehållits i strid med EU-rätten.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar frikännande dom i målet med en TV-profil

2018-06-08

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en TV-profil åtalats för våldtäkt. Den påstådda våldtäkten ska ha skett på en fest år 2008 där många personer deltog.