Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för kostnader

2019-05-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

2019-05-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (Målnummer 1320-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 836-18).

Share Öppna i ny flik

Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm äger rum i september 2019

2019-05-08

 I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare väckte i april åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2019-05-08

 Alingsås kommun har ingått ett avtal kallat idéburet offentligt partnerskap, som bland annat avser driften av ett vård- och omsorgsboende. Kammarrätten anser, i likhet med underinstansen, att avtalet egentligen är en offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomförts i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Alingsås kommun ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 5 00...

Share Öppna i ny flik

Dom och beslut i mål om rättsprövning

2019-05-08

 Dom och beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts för skottlossning i centrala Värnamo

2019-05-07

 Åklagaren har väckt åtal mot fyra häktade för försök till mord. Huvud-förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal den 15-16 maj med fortsättning den 21-22 maj. Förhandlingen inleds varje dag kl. 09:00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2019-05-07

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en s.k. vägledning om skogsvårdslagens (1979:429) krav, som Skogsstyrelsen har lämnat till en markägare inför en planerad skogsavverkning, är ett överklagbart beslut (Mål nr 5893-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3074-17).

Share Öppna i ny flik

Den man som i media benämns som ”kulturprofilen” får inte prövningstillstånd

2019-05-07

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om våldtäkt 2008

2019-05-07

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål avseende en våldtäkt som en tv-profil enligt åtalet skulle ha begått 2008. Även hovrätten frikänner den åtalade mannen från åtalet och avslår målsägandens skadeståndsyrkanden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkrav av bostadstillägg

2019-05-07

 Felaktiga utbetalningar av bostadstillägg har ansetts orsakade av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan även när beslutsmyndigheten haft tillgång till korrekt information hos en annan myndighet men dessa uppgifter faktiskt inte har tillförts ärendet. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut.