Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2022-06-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har satt ned sanktionsavgifter som beslutats enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-06-08

 För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-06-08

 För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten underkänner Uppsala kommuns upphandling av reklamfinansierade gatumöbler med mera

2022-06-07

 Förvaltningsrätten har genom dom den 7 juni 2022 beslutat att Uppsala kommuns upphandling av reklamfinansierade gatumöbler med mera. behöver göras om, då domstolen anser att upphandlingen inte genomförts i enlighet med gällande lagstiftning.

Share Öppna i ny flik

Information i mål B 852-22 (resning rörande mordet i Husum)

2022-06-07

 Åklagaren och försvaret har framställt jäv mot hela Hovrätten för Nedre Norrland och försvaret har även inkluderat de nämndemän som är bosatta i Örnsköldsviks kommun. Orsaken har angetts vara att det inte får finnas något som helst tvivel om att det blir en rättvis prövning.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i målet rörande olyckan i Sörfors

2022-06-07

 Hovrätten meddelar dom i målet rörande trafikolyckan i Sörfors. Hovrätten delar tingsrättens bedömning i stora delar och ändrar tingsrättens dom bara i fråga om skadestånd till den flicka som skadades svårt i olyckan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2022-06-03

 Om två personer, som har en relation och gemensamma barn men bor i två bostäder, vid tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag ska behandlas som sambor (Mål nr 5024-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3502-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2022-06-03

 Om två personer, som är gifta med varandra, vid tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag ska anses bo tillsammans, när de lever åtskilda på grund av påtvingad särlevnad (Mål nr 472-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6884-21).

Share Öppna i ny flik

Nittonårig man döms till nio års fängelse för mord

2022-06-03

 Växjö tingsrätt har idag meddelat dom rörande det mord som begicks i området Araby den 11 september 2021. Två personer har stått åtalade, en artonåring och en nittonåring. Tingsrätten dömer nittonåringen för mord till nio års fängelse. Artonåringen frias helt.

Share Öppna i ny flik

En distansförsvarare får ersättning för merkostnader

2022-06-03

 Eftersom en distansförsvarare varit väl insatt i målet och kostnaderna inte blivit avsevärt högre än för en lokalt verksam försvarare, har det funnits särskilda skäl att betala ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg.