Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättegång om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter inleds tisdagen den 27 april 2021

2021-04-23

 Åklagaren har idag väckt åtal mot 22 personer som påstås ha varit inblandade i omfattande bedrägerier och bidragsbrott riktade mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Rättegången inleds tisdagen den 27 april 2021 och beräknas vara avslutad den 15 juli 2021.

Share Öppna i ny flik

Fråga om beskattning av narkotiska läkemedel

2021-04-22

 Kammarrätten har prövat frågan om olaglig försäljning av narkotiska läkemedel ska beskattas.

Share Öppna i ny flik

Kommunens uttag av gatukostnader bedöms strida mot egendomsskyddet

2021-04-22

 Kommunen beslutade att ta ut gatukostnadsavgifter för tre möjliga fastigheter av en fastighetsägare. Hovrätten konstaterar att uttaget av sådana avgifter strider mot egendomsskyddet och förpliktar kommunen att betala skadestånd till fastighetsägaren.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-04-22

 Regeringen har 22 april 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-04-22

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Sigma-målet meddelas den 15 juni

2021-04-21

 Hovrätten har beslutat att dom i det stora målet om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott, det s.k. Sigma- målet, kommer att meddelas den 15 juni 2021 klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Inspelning från polisens kroppskamera tillåts som bevisning

2021-04-21

 Frågan i målet i Högsta domstolen var om bevisning som har åtkommits i strid med den misstänktes rätt till försvarare ska avvisas. Högsta domstolen kommer fram till att sådan bevisning normalt ska tillåtas. Vilken betydelse bevisningen ska få ska i stället, med beaktande av de krav som rätten till en rättvis rättegång ställer, bedömas inom ramen för domstolens fria bevisprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom om riktlinjer för feriepraktik inom Eskilstuna kommun

2021-04-21

 Eskilstuna kommuns riktlinjer om att lotta ett visst antal platser för feriepraktik till ungdomar med särskilda skäl bedöms inte strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Fängelse i fyra år för våldtäkt av fyra män samt utsatt två av dem för sexuella ofredanden

2021-04-21

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 56-årig man, som arbetat som migrantkonsult, för att på sitt kontor ha våldtagit fyra män och utsatt två av dem för sexuella ofredanden. De hade alla vänt sig till migrantkonsulten med hopp om att få hjälp i sina asylprocesser. De har antigen varit asylsökande, papperslösa, väntat på verkställighet av utvisning eller arbetat under tillfälligt arbetstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Åtta månaders fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-04-21

 Den man som åtalats för att i ett chattrum på ett internetforum ha röjt hemliga uppgifter om elva olika försvarsanläggningar döms av Västmanlands tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift till fängelse i åtta månader.