Värdegränsen för ringa stöld vid butikstillgrepp höjs till 1 250 kr

2019-12-10

Ett stöldbrott bedöms som ringa stöld (tidigare snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid butikstillgrepp är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har en värdegräns på 1 000 kr tillämpats.

Högsta domstolen har kommit fram till att den värdegräns som i rättspraxis tillämpas vid butikstillgrepp ska höjas till 1 250 kr.