Ung man döms för mord på Väster

2020-07-10

Mordet ägde rum den 27 mars i år och hade sin upprinnelse i en försäljning av en trasig bilstereo. Ungdomarna hamnade i en konflikt om den trasiga bilstereon och konflikten trappades upp när 19-åringen tillsammans med vänner sökte 20-åringen i dennes föräldrahem.

20-åringen har vidgått att det var han som orsakade skadorna på 19-åringen men har hävdat att han aldrig hade för avsikt att döda ynglingen utan endast försökte försvara sig. Han har berättat att köparen och hans vänner attackerade honom med slag och tillhyggen när de träffades ute på gatan för att reda ut sina mellanhavanden och att han försvarade sig med sin butterflykniv.

Tingsrätten fann att skadorna, sju skarpkantade skador på överkroppen, varav fyra på ryggen, utdelats med kraft och att riktningen och djupet på dem talade för att de uppkommit genom regelrätta hugg och inte genom att 20-åringen sökt freda sig. Händelseförloppet var mycket kortvarigt och de vittnen som hörts gav stöd för att det handlade om ett överfall från 20-åringens sida. 20-åringen hade också före händelsen till vänner på olika sätt gett uttryck för att han ville döda 19-åringen eftersom denne hade kontaktat hans föräldrar. Även efter händelsen uttryckte han sig nedvärderande om 19-åringen och skickade även en bild på sin blodiga kniv till några vänner. Tingsrätten fann vid en samlad bedömning att 20-åringen planerat och överrumplat 19-åringen genom att utan förvarning hugga denne flera gånger med en kniv, varav flera hugg i ryggen. 19-åringen blev till slut liggande på marken utan att kunna försvara sig. 20-åringen döms för mord till 13 års fängelse.

20-åringen ska också utge skadestånd till bland annat den avlidnes mamma och styvpappa.