Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål

2019-07-11

– Det är alltid tingsrättens ambition att meddela dom så snart som möjligt men mot bakgrund av att det var en lång rättegång med många tilltalade och ett omfattande material krävs det ytterligare en vecka för att skriva domen och ta ställning till alla frågor i målet, säger rådmannen Ulrika Kvarnsjö

 

 

Senast ändrad: 2019-07-11