Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-02-20

 Regeringen har den 20 februari 2020:

Share Öppna i ny flik

Flera ungdomar döms i uppmärksammat mål om rån

2020-02-20

 Idag har Södertörns tingsrätt dömt fyra personer för bl.a. rån till ungdomsvård. En av de tilltalade döms för tre rån medan de övriga döms för ett rån. Det tilltalade är 16 år gamla. Brottsoffren har varit något äldre.

Share Öppna i ny flik

Borås tingsrätts faxnummer upphör den 1 mars 2020

2020-02-19

 Från och med 1 mars 2020 upphör Borås tingsrätt helt med användandet av fax. Handlingar till tingsrätten kan då istället skickas på något av följande sätt.

Share Öppna i ny flik

En person häktad för grovt narkotikabrott

2020-02-19

 Södertörns tingsrätt har under dagen häktat en man på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott under perioden 6 november 2019 till 17 februari 2020 i Stockholms län.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2020-02-18

 

Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut att bevilja insats i form av biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte är tidsbegränsat eller försett med återkallelseförbehåll får ändras till den enskildes nackdel (Mål nr 6714-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2055-19).

Share Öppna i ny flik

21-årig man dömd för förberedelse till grov mordbrand på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge

2020-02-18

 Attunda tingsrätt har idag meddelat en dom i målet mot den 21-årige man som åtalats för att våren 2019 ha förberett ett attentat mot Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Tingsrätten dömer honom till fängelse i två år och sex månader för förberedelse till grov mordbrand men frikänner honom från förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om mord på en man i Blackeberg är avslutad

2020-02-18

 Huvudförhandlingen i målet rörande mord på en man i Blackeberg den 30 juni 2019 avslutades den 18 februari 2020 efter fem förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 3 mars 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

2020-02-17

 Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

2020-02-17

 Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående grundskola i form av tilläggsbelopp för en elev med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.

Share Öppna i ny flik

Ny tid för dom i uppmärksammat mål om ungdomsrån

2020-02-17

 Tingsrätten avslutade huvudförhandlingen i målet den 5 februari 2020. Målet rör bl.a. ett rån där en av de tilltalade är åtalad för att ha urinerat på brottsoffret.