Häktningar för grovt narkotikabrott

2020-02-20

Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.

Åtal ska väckas senast den 19 mars 2020 men åklagaren har förklarat att utredningen troligen kommer ta längre tid än så.