Ett händelserikt år för Sveriges Domstolar

2020-02-21

När Sveriges Domstolar nu summerar det gångna året så kan man konstatera att detta blev året med hittills högst uppmätt antal inkomna, avgjorda och balanserade mål. Inkomna mål ökade vid i princip samtliga domstolsslag.

Situationen hos migrationsdomstolarna var även under 2019 synnerligen ansträngd, såväl vad avser ekonomiska förutsättningar som besvärande målbalanser.

2019 var ett händelserikt år för Sveriges Domstolar. Förutom den fortsatta målökningen har utvecklings- och effektiviseringsarbetet fortsatt. Exempel på detta är försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål, som flera domstolar medverkat i med gott resultat. Under året har tre nya e-tjänster lanserats; äktenskapsskillnad, beställa avgörandehandling samt elektronisk delgivningsbekräftelse.

Om detta och mycket annat finns att ta del av i Sveriges Domstolars årsredovisning 2019.

Sveriges Domstolars årsredovisning 2019Om Sveriges Domstolar