Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för brott mot äldre

2018-02-20

 En kvinna och en man har idag dömts till fängelse för bland annat grova stölder mot äldre. Kvinnan döms till fängelse 3 år och 3 månader och mannen till 3 år och 5 månader. Alla målsägandena, dvs. de som utsatts för brotten, var över 90 år.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-02-20

 Södertörns tingsrätt har i dag dömt fyra personer till långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Share Öppna i ny flik

Tryckfrihetsåtal avvisas pga. preskription

2018-02-20

 En 23-årig man åtalades för att ha hissat en naziflagga på Fristadstorget i Eskilstuna. Eftersom flaggan var framställd i tryckpress gäller tryckfrihetsförordningens särskilda regler för rättegången. Tingsrätten anser att det inte är klarlagt att åtalet har väckts inom den tid som tryckfrihetförordningen kräver. Åtalet har därför avvisats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsdagar B 2248-17

2018-02-19

 Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet B 2248-17 kommer att hållas enligt följande:

Share Öppna i ny flik

En fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed vid ett värderingsuppdrag

2018-02-19

 Kammarrätten har bedömt att en fastighetsmäklare i samband med ett värderingsuppdrag inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-19

 Rättsprövning gällande utvidgat strandskydd. (Mål nr 606-17)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-16

 Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål nr 7439-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2613-17).

Share Öppna i ny flik

16-åring dömd för mord

2018-02-16

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och 16-åringen döms till sluten ungdomsvård. Han ska också utvisas från Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättidsprövning

2018-02-16

 En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent har inte ansetts innefatta ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg

2018-02-16

 Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte får överklagas (Mål nr 1048-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5288-16).