Huvudförhandlingsdagar B 2248-17

2018-02-19

Förhandlingen är planerad att pågå dessa dagar mellan kl. 09-16

2018-02-27 sal 3

2018-02-28 sal 3

2018-03-01 sal 3

2018-03-06 sal 3

2018-03-07 sal 14

2018-03-08 sal 14

2018-03-12 sal 3

 

Observera att tider, sal och datum kan förändras under förhandlingens gång.