Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2018-02-20

Fråga om när en familjestiftelses rätt till avdrag för periodiskt understöd infaller. (Mål nr 2345-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2727-16).