Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2020

2019-12-10

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar. Från och med årsskiftet finns publikationen enbart i digital form. Av kostnads- och miljöskäl är det inte motiverat att fortsätta trycka den. Beslutet ligger även i linje med Domstolsverkets digitaliseringsmål, som syftar till att kunna möta dagens krav på tillgänglig, snabb och kvalitetssäkrad information.

 

Ladda ned Rättshjälp och taxor 2020Om Sveriges Domstolar