Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Efter att åklagaren lagt ned åtalet mot en person avseende våldsamt motstånd och hets mot folkgrupp meddelar tingsrätten ogillande dom

2018-11-27

 Tingsrätten frikänner en person från hets mot folkgrupp och våldsamt motstånd efter att åklagaren lagt ned åtalet mot denne i ett mål (B 3046-18) där 17 personer åtalats för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp.

Share Öppna i ny flik

Föraren av ett fordon har inte ansetts oaktsam vid olycka med dödlig utgång

2018-11-27

 I januari i år förolyckades en treårig flicka utanför sitt hem. Föraren av en lätt lastbil åtalades för att av oaktsamhet ha vållat flickans död. Tingsrätten har frikänt föraren sedan domstolen kommit fram till att denne inte varit oaktsam vid tillfället.

Share Öppna i ny flik

Tre nya HFD-referat publicerade

2018-11-27

 Nu finns sammanlagt 58 referat för 2018 från Högsta förvaltningsdomstolen publicerade på domstolens webbplats, www.hogstaforvaltningsdomstolen.se . Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat i vänstermenyn.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en fiskal

2018-11-26

 med inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt.

Share Öppna i ny flik

Klartecken för Eskilstuna tingsrätts flytt till nya lokaler

2018-11-26

 Regeringen har nu gett klartecken för att de lokaler som Myntverket tidigare bedrev verksamhet i ska byggas om och anpassas för att inrymma Eskilstuna tingsrätt. Byggstarten är planerad till år 2020 och inflyttning tidigast 2021.

Share Öppna i ny flik

Klartecken för Eskilstuna tingsrätts flytt till nya lokaler

2018-11-26

 Regeringen har nu gett klartecken för att de lokaler som Myntverket tidigare bedrev verksamhet i ska byggas om och anpassas för att inrymma Eskilstuna tingsrätt. Byggstarten är planerad till år 2020 och inflyttning tidigast 2021.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten godtar inte 3:s och Telenors hantering av utgående mervärdesskatt om sammanlagt 1,7 miljarder

2018-11-23

 Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att telekommunikationsbolagen Hi3G Access AB:s (som bedriver verksamhet under varumärket ”3”) och Telenor Sverige AB:s utgående mervärdesskatt ska höjas med cirka 1,46 miljarder respektive 244 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

2018-11-23

 Frågan i målet avser om det är förenligt med artikel 49 i EUF-fördraget att med stöd av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen (1999:1229) vägra avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget. (Mål nr 4848-18 och 4850-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5437-17 och 5438-17).

Share Öppna i ny flik

Allt fler och större mål kräver ökade resurser till Sveriges Domstolar

2018-11-23

 Sveriges Domstolar yrkade i årets budgetunderlag på en ramökning med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021 främst för att täcka upp för ökad måltillströmning. Den budgetproposition som övergångsregeringen presenterade förra veckan innehöll inga förstärkningar på anslaget för Sveriges Domstolar.

Share Öppna i ny flik

Förordnande av målsägandebiträde i hovrätten

2018-11-23

 Målsägandebiträdets uppdrag upphör när tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt. Hovrätten måste därför ta ställning till om biträdet ska förordnas även där. Frågan i Högsta domstolen gällde om det i ett mål avseende våldtäkt skulle förordnas ett målsägandebiträde i hovrätten.