Efter att åklagaren lagt ned åtalet mot en person avseende våldsamt motstånd och hets mot folkgrupp meddelar tingsrätten ogillande dom

2018-11-27

Åklagaren har lagt ner åtalet mot en person, av 17, som åtalats för hets mot folkgrupp och våldsamt motstånd. Åklagaren motiverar nedläggningen med att det inte längre föreligger tillräckliga skäl för åtalet mot personen eftersom nya omständigheter gör att man inte på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom. Den tilltalade har genom sin offentlige försvarare begärt att tingsrätten ska meddela frikännande dom, vilket tingsrätten nu gör.

Senast ändrad: 2018-11-27