Förtydligande med anledning av Jönköpings-Postens artikel om 7 personer som försatts på fri fot

2020-07-10

Det finns sedan tidigare en rutin som anger att denna typen av handlingar som åsyftas i artikeln ska skickas in via ett elektroniskt verksamhetsstöd. Åtalet har inte skickats in i enlighet med de rutiner som gällde vid den aktuella tidpunkten.

När det uppstod tekniska problem och handlingen inte kunde skickas i det elektroniska verksamhetsstödet valde åklagaren att skicka handlingen via e-post. E-postmeddelande med åtalet skickades till en medarbetare på tingsrätten som var på semester den aktuella dagen. Meddelandet inkom klockan 10,59.

E-post som skickas till medarbetares personliga e-postadresser kan inte läsas av övrig personal. Därför har det inte varit möjligt för tingsrätten att se meddelandet som skickats klockan 10,59 till medarbetaren som var på semester.

Tingsrätten har, förutom medarbetarnas personliga e-postadresser, en huvudadress för inkommande e-post till myndigheten. Det var till denna e-postadress åtalet skickades 11,00.

Av artikeln framgår att en häktningsframställan skulle lämnas in senast klockan 11,00. Det var rätteligen ett åtal som skulle inkomma till tingsrätten.

Vidare framgår av artikel att det gjorts en bedömning om det e-postmeddelande som åklagaren skickade till tingsrättens registratorsbrevlåda var att betrakta som för sent inkommet. Någon sådan bedömning har tingsrätten inte gjort.

Med anledning av det inträffade har tingsrätten gjort en översyn av de rutiner som gäller för hantering av inkommande handlingar som berör tidsfrister så som åtal med frihetsberövade personer, eftersom det visat sig att det finns en sårbarhet när teknikproblem uppstår.

 

TF lagman Nikolaj Jeric