Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2017-11-30

 Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Björn Samström döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2017-11-30

 Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot Björn Samström som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt mot sex personer för bedrägerier och utpressning

2017-11-30

 I dag 30 november 2017 har åtal väckts vid Alingsås tingsrätt för omfattande bedrägerier samt ett fåtal utpressningsfall utförda av personer på en flyttfirma.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vårdbidrag

2017-11-29

 Fråga om förutsättningar för rätt till vårdbidrag föreligger. (Mål nr 4804-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1889-17).

Share Öppna i ny flik

Regeringen ökar insynen i hur partier finansieras

2017-11-29

 Regeringen har beslutat en proposition med förslag som ökar insynen i partiers finansiering. Varje parti och ledamot på central, regional och lokal nivå blir redovisningsskyldiga för sin verksamhet och anonyma bidrag förbjuds.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2017-11-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Skatteverket har haft rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Domstolen har även prövat förutsättningarna för befrielse från skattetillägget.

Share Öppna i ny flik

Dom i ärende där åklagaren vill få det prövat om gärningarna kan bedömas som våldtäkt

2017-11-29

 På torsdag den 30 november klockan 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett ärende där 41-åriga Björn Martin Samström är åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott med mera. Åklagarna är tillgängliga efter att dom meddelats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2017-11-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Skatteverket har haft rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Domstolen har även prövat förutsättningarna för befrielse från skattetillägget.

Share Öppna i ny flik

Blogginlägg om internationell rätt

2017-11-28

 Vår värld blir alltmer globaliserad. I veckans blogginlägg skriver tingsnotarien Martina Raadik om vad som händer när frågor med internationell anknytning kommer till domstolen. Är det möjligt för en svensk domstol att tillämpa annan lag än svensk lag?

Share Öppna i ny flik

Förundersökning om avlidna i Tullinge nedlagd

2017-11-28

 Onsdagen den 15 november, påträffades ett barn avlidet i ett villaområde i Tullinge i södra Stockholm. På platsen fanns även en svårt skadad kvinna som fördes till sjukhus där hon senare under dagen avled. Förundersökningen har nu lagts ned.