Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2017-11-30

Fråga om tillämpningen av undantaget i 2 kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980) från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. (Mål nr 1889--1890-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1111--1114-16).