Mohammed Rashid Mohammed döms för försök till mord vid Brickebacken

2017-12-01

Örebro tingsrätt har i dag dömt Mohammed Rashid Mohammed som stått åtalad för att ha försökt döda sin tidigare hustru genom att med en pistol avlossa sex skott mot henne. Den åtalade Mohammed Rashid Mohammed döms för försök till mord.Tingsrätten gör den bedömningen att bevisningen som åklagaren lagt fram vid rättegången är tillräckligt robust för en fällande dom.

Åklagaren har lyckats motbevisa den tilltalades invändning att pistolen tagits till platsen av målsägandens bror och tagits fram av denne i syfte att hota den tilltalade varvid målsäganden träffats av ett oavsiktligt skott som avlossats i samband med att den tilltalades försökt värja sig. Av utredningen har det istället framkommit att det var den tilltalade som sökte upp målsäganden beväpnad med en pistol som han riktade mot målsägandens överkropp och avlossade. I detta skede har målsägandens bröder ingripit. Totalt sex skott avlossades, varav ett träffade målsägandens vänstra lår nedom bäckenskrovet och gick genom målsägandens kropp och ut via målsägandens högra lårs utsida. Även om de skador som tillfogats målsäganden inte varit livshotande har det funnits fara för målsägandens liv då hon på nära håll besköts med pistol.

Mohammed Rashid Mohammed döms också för viss annan brottslighet.

Påföljden bestäms till tio års fängelse.

Mohammed Rashid Mohammed ska betala skadestånd till målsäganden med ett sammanlagt belopp om 171 048  kr.

B 2389-17