Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-10

För vissa tjänster inom idrottsområdet gäller en reducerad mervärdesskattesats om 6 procent.Ett bolag äger ett flertal anläggningar för lek, sport och rörelse riktade till barn och ungdomar. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta med vilken skattesats mervärdesskatt ska tas ut på entréavgiften till en av anläggningarna.Enligt bolaget har anläggningen utvecklats från att vara ett lekland med blandade inslag av lek och sport till att bli en anläggning avsedd för utövande av idrott och rörelse. Anläggningen har anpassats för olika idrottsgrenar såsom bollsporter av olika slag, cross-fit, cykling, gymnastik, hinderbana, klättring, löpning, parkour m.m. På anläggningen finns också en trampolinpark.Högsta förvaltningsdomstolen fann utifrån bolagets beskrivning av anläggningen och de filmupptagningar som hade getts in att de aktiviteter som anläggningen är inrättad för huvudsakligen kan karaktäriseras som lek snarare än idrottslig eller fysisk träning. Bolagets tillhandahållande ansågs därför inte omfattat av den reducerade skattesats som gäller för tjänster inom idrottsområdet.