Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Preliminär huvudförhandlingsplan i hovrättens mål B 262-19

2019-02-08

 Nedan finns en redogörelse för vad som planeras ske under de olika huvudförhandlingsdagarna i målet. Observera att ändringar i denna planering kan ske löpande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgift m.m.

2019-02-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har på nytt prövat frågan om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III). Domstolen har även tagit ställning till om det funnits förutsättningar för att tillämpa 29 § förvaltningsprocesslagen (reformatio in melius).

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

2019-02-08

 

Share Öppna i ny flik

Dom: Fortsatt sjuårsgräns för filmen Spiderman: Into the Spider-Verse i Kammarrätten i Stockholm

2019-02-07

 

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en gymnasieelev för våldtäkt mot lärare

2019-02-07

 I en dom som meddelats i dag dömer hovrätten en 19-årig manlig elev för bl.a. våldtäkt förövad mot en kvinnlig lärare under lektionstid och bestämmer påföljden till fängelse i två år. Detta innebär att hovrätten fastställer den dom som Eksjö tingsrätt meddelade i november förra året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tre mord i Västra Frölunda i september 2018

2019-02-07

 En man döms för tre fall av mord. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2019-02-06

 Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.

Share Öppna i ny flik

En tidigare sambo har inte fått ersättning för att han bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet

2019-02-06

 En sambo som bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet har, sedan samborna separerat, begärt att få ersättning motsvarande vad han betalat. Han har påstått att han lånat ut beloppet till den andra sambon eller att hon i vart fall skulle göra en obehörig vinst om ingen ersättning betalas. Högsta domstolen avslår hans begäran.

Share Öppna i ny flik

Domstolen och media, nytt blogginlägg

2019-02-05

 Veckans Domarblogg handlar om domstolen och media och det arbete som tingsrätten bedriver när det gäller mediefrågor

Share Öppna i ny flik

20-åring döms för grov misshandel och grovt vapenbrott efter skjutning vid Gustav Adolfs torg i Helsingborg

2019-02-05

 Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en nu 20-årig man för grov misshandel och grovt vapenbrott. Påföljden har, med hänsyn till att han var 19 år vid brottstillfället, bestämts till tre års fängelse. En 27-åring som stod åtalad för försök till mord alternativt grov misshandel i två fall och grovt vapenbrott har frikänts från ansvar för dessa brott.