Dom i mål angående grov våldtäkt mot barn med mera

2020-07-10

Huvudförhandlingen har pågått under 7 dagar. Tingsrätten är enig i sin bedömning och bifaller åklagarens samtliga förstahandsyrkanden. Tingsrätten har även bifallit samtliga skadeståndsyrkanden från de fyra målsägandena. Tingsrätten delar åklagarens bedömning angående straffvärden och dömer mannen till 8 års fängelse och kvinnan till 2 år och 6 månaders fängelse.