Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i en tvist om gasleveranser står fast

2019-11-27

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om klander av en särskild skiljedom mellan ett ryskt bolag och ett ukrainskt bolag. Hovrättens dom innebär att det ryska bolagets talan avslås. Ytterligare två mål i hovrätten mellan samma parter väntas bli avgjorda under år 2020.

Share Öppna i ny flik

En av de dömda för händelserna i Malexander, då bland annat två polismän dödades, får sitt livstidsstraff tidsbestämt till 35 års fängelse

2019-11-27

 Mannen dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för bland annat mord på två polismän och mordförsök på en polisman. Av domen framkommer bland annat att mannen tillsammans med två andra män berövat två polismän i tjänst livet genom att skjuta dem till döds och att det brutala mordet på de båda polismännen inneburit ett klart angrepp mot centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle.

Share Öppna i ny flik

Arbitral award in a dispute regarding supply of natural gas remains unchanged

2019-11-27

 Svea Court of Appeal has today announced its judgment in a case regarding the setting aside of a separate arbitral award between a Russian company and a Ukrainian company. According to the judgment, the claim of the Russian company is dismissed. Two more cases between the same parties are expected to be decided in 2020.

Share Öppna i ny flik

Försöksverksamheten med snabbare lagföring fortsätter och byggs ut

2019-11-26

 Regeringen har beslutat att försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna, där tre tingsrätter ingår, ska fortsätta efter den 31 december 2019. Under 2020 byggs verksamheten även ut, och ytterligare fem tingsrätter kommer att bli involverade.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver IVO´s beslut

2019-11-26

 Förvaltningsrätten upphäver IVO´s beslut att återkalla ErLeMa AB´s tillstånd att bedriva verksamhet vid Ekhöjdens HVB i Anneberg ErLeMa AB (bolaget) har tillstånd att bedriva en verksamhet för barn och unga. Frågan i målet är om det funnits missförhållanden som inneburit fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt och som utgjort grund för att återkalla bolagets tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Kommunfullmäktige får inte besluta om finansiering av flyglinje

2019-11-25

 Kammarrätten underkänner ett beslut av Karlstads kommun att medfinansiera flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt. Kammarrätten anser att det endast är staten, genom Trafikverket, som får fatta ett sådant beslut.

Share Öppna i ny flik

Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

2019-11-25

 Tingsrätten har idag omhäktat den man från Motala som är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning under perioden den 11 november 2017 till den 2 november 2019 samt för sex fall av våldtäkt under perioden den 24 december 2017 till den 19 oktober 2019. Åklagaren ska väcka åtal senast den 9 december kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Avslutad huvudförhandling i mål om skottlossning i Brandbergen i januari 2018 och på O´Learys i Haninge i december 2017

2019-11-25

 Huvudförhandlingen i mål om bl.a. försök till mord och grovt vapenbrott efter en skottlossning i Brandbergen den 3 januari 2018 samt synnerligen grov misshandel, vållande till kroppsskada, grovt brott, och grovt vapenbrott efter en skottlossning på O´Learys i Haninge den 25 december 2017 avslutades den 22 november 2019.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterat förhandlingsschema.

2019-11-25

 Tingsrätten har uppdaterat den preliminära planeringen efter att åtal inkommit. Tingsrätten har nu bokat 46 förhandlingsdagar och därutöver planerat för ytterligare åtta reservdagar. Målet inleds enligt tidigare planering den 9 december 2019 och avslutas den 19 maj 2020. Förhandlingsschemat presenteras på hemsidan. Uppdaterat förhandlingsschemaOm tingsrätten

Share Öppna i ny flik

Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

2019-11-22

 Skolor i Bollnäs, Göteborg, Skara och Vimmerby har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister i sina verksamheter. Bristerna har varit så allvarliga att elever inte klarat, eller bedömts riskera att inte klara, grundläggande kunskapskrav. Förvaltningsrätten har i dessa mål utdömt vite i enlighet med Skolinspektionens ansökningar.