Försöksverksamheten med snabbare lagföring fortsätter och byggs ut

2019-11-26

Försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål är ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag som syftar till att minska tiden från polisingripande till lagföring. Försöksverksamheten genomförs av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Domstolsverket tillsammans med berörda tingsrätter.

Verksamheten har pågått sedan 2018 och involverar nu Attunda tingsrätt, Solna tingsrätt och Norrtälje tingsrätt.

Regeringen har beslutat att försöksverksamheten ska byggas ut till hela polisregion Stockholm. Det innebär att även Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt blir involverade. Utbyggnaden inleds med start i januari 2020 och ska vara helt utbyggd den 1 september 2020.

Brottsförebyggande rådet presenterade i april 2019 delredovisningen ”Utvärdering av försöksverksamheten Snabbare lagföring”. Av den framgår bland annat att mediantiden för den sammanlagda handläggningen av mål som avslutades i domstol var 51 dagar inom försöksverksamheten, jämfört med 98 dagar i ordinarie verksamhet.

Uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmålhttps://www.regeringen.se/