Helsingborgs tingsrätt är färdigbyggd

2019-11-27

Tingsrätten flyttade 2005 in i lokalerna på Konsul Perssons plats 1 och verksamheten har därefter vuxit, från 65 medarbetare till 100. Den nya tillbyggnaden innebär större kontorslokaler och att antalet salar ökar från 14 till 21.

– Vi hade vuxit ur våra lokaler och behövde både mer kontorsutrymmen och fler salar. Nu har vi fått bra, ändamålsenliga lokaler som vi behöver för att vara en modern domstol, säger tingsrättens chef, Ylva Norling Jönsson.

Tekniken i salarna har uppdaterats och bland annat är det nu möjligt att ha med parter via videolänk i samtliga salar.

– Domstolarnas arbete blir allt mer digitalt och det är viktigt för oss att ha rätt förutsättningar inför framtiden.

Under byggarbetstiden har tingsrätten haft normal verksamhet med hjälp av tillfälliga lokaler och en tillfällig entré. Från och med den 2 december stängs de tillfälliga lokalerna vid Mäster Palms plats och den tillfälliga entrén vid Malmöleden.

– Det har varit en utmaning att ha normal verksamhet samtidigt som man byggt en helt ny domstolsbyggnad intill den befintliga. Våra medarbetare har varit mycket professionella och vi har klarat av vårt uppdrag utan allt för stor påverkan, säger Ylva Norling Jönsson.

Fredag den 29 november stänger tingsrätten tidigare, klockan 15, för att flytta receptionen.

Helsingborgs tingsrätt planerar att hålla öppet hus för att visa de nya lokalerna den 8 februari 2020. Då ska allmänheten erbjudas rundvandringar och rättegångsspel.