Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan m.m.

2020-07-10

Den första förhandlingsdagen kommer yrkanden och inställningar att gås igenom, sakframställningar hållas och skriftlig bevisning presenteras. Förhör ska också hållas med den minderårige pojken samt med 16-åringen.

Dag två och dag tre, på förmiddagen, hålls vittnesförhör. Därefter hålls slutanföranden. Tingsrätten har planerat för att förhandlingen kommer att avslutas på eftermiddagen den 15 juli. Därefter kommer besked att lämnas om när det blir dom i målet.Ansvarig handläggare Handläggarchefen Susanne Holmstedt, avdelning 5Tel: 031-701 14 85

Ansvarig domareChefsrådmannen Anna Lantz Tel: 031-701 11 71