Press Lexbase läkartjänst blir kostnadsfri

Lexbase läkartjänst blir kostnadsfri

Lexbase läkartjänst blir kostnadsfri

Lexbase läkarinformation är en databas över Sveriges samtliga läkare och tandläkare. Informationen innefattar läkarnas specifika inriktning och om de i sitt medicinska yrkesliv fått någon form av disciplinpåföljd såsom t.ex. erinran, varning eller indragen läkarlegitimation. Tjänsten är från och med november 2015 kostnadsfri för Lexbase användare. 

Bevakning

Tjänsten ger även Lexbase användare möjlighet att bevaka en viss läkare. Bevakningen kan avslutas när medlemmen vill, exempelvis när en vårdrelation avslutas. Flera läkare kan bevakas samtidigt. 

Patientintresset

Tjänsten tar sikte på information om läkare och deras yrkesutövning. Däremot är information om de patienter som behandlats ofta av känslig karaktär och tjänsten redovisar inte uppgifter om patienterna eller om vården av dessa på ett sådant sätt att patientens identitet riskerar att röjas.