Press Lexbase nylanserar kartfunktion 2014-05-23

Lexbase nylanserar kartfunktion 2014-05-23

Lexbase har tagit fram en ny, förbättrad kartfunktion som nu lanseras. Funktionen består av tre olika kartor:

1. Lexbase ursprungliga karta med röd markering på adresser med folkbokförda personer som förekommer i databasen.

2. En karta i form av en s.k. heat map som med färgtoner utvisar frekvensen av i databasen förekommande personer inom det område kartan visar.

3. En klusterkarta som redovisar antalet i databasen förekommande personer inom de olika områden som kartan visar.

Kartorna bildar tillsammans ett visuellt och mycket överblickbart statistiskt hjälpmedel.

Kartan har visat sig vara en mycket efterfrågad produkt och Lexbase har erhållit otaliga förfrågningar om inte tjänsten skulle kunna återinföras. Lexbase upplever att den nya tjänsten både tillgodoser detta önskemål och tillhandahåller en tydlig nytta för Lexbase användare. De brister som fanns kopplade till den ursprungliga kartan har åtgärdats, bl.a. genom väsentligt mer frekventa avstämningar mot folkbokföringen. Kartan innehåller liksom tidigare samtliga personer som förekommer i offentliga handlingar från domstolar, d.v.s. såväl dömda som frikända. En markering på en viss adress betyder alltså inte med nödvändighet att person skriven på adressen dömts för brott.