Press Samtliga brottmålsdomar från de senaste fem åren görs nu enkelt sökbara - Ny unik sajt lanseras idag

Samtliga brottmålsdomar från de senaste fem åren görs nu enkelt sökbara - Ny unik sajt lanseras idag

Samtliga brottmålsdomar från de senaste fem åren görs nu enkelt sökbara - Ny unik sajt lanseras idag Publicerad: 2014-01-27

Idag lanseras en betaversion av en ny sajt, Lexbase.se, som gör alla brottsmålsdomar, fem år eller yngre, enkelt sökbara. Lexbase blir Sveriges största databas med rättsinformation och en ny banbrytande tjänst på den svenska marknaden.

Lexbase grundidé är att på ett och samma ställe tillgängliggöra rättsinformation från samtliga svenska domstolar. Lexbase gör det möjligt att söka på en person eller på ett företag[1] för att se om de under de senaste fem åren varit föremål för domstolsprövning.

- Lexbase uppstod genom att vi såg ett stort behov av att göra offentliga handlingar mer tillgängliga. Hela trenden i samhället är att göra olika former av data mer tillgängliga. Konsumenter behöver vara mer upplysta för att kunna göra rätt val. Vi tror att kunskapen om de människor vi vill ha relationer till eller planerar att samarbeta med, också är väldigt viktiga. Vi är övertygade om att Lexbase.se är till stor nytta för samhället därför att den har en brottspreventiv effekt. Tjänsten är inte helt unik eftersom det finns många företag som också tillhandahåller domar. Skillnaden är att vår tjänst är betydligt billigare, enklare, mer sökbar och innehåller samtliga domar från fem år tillbaka. Vi menar att det inte bara är medieföretag och andra stora företag som ska ha möjlighet att enkelt få ut domar. Nu ges även företag med mindre resurser den möjligheten. Det säger Advokat Pontus Ljunggren, en av grundarna och talesman för Lexbase.

I dag görs cirka 500 000 utdrag om året ur belastningsregistret (Rikspolisstyrelsen), en siffra som ökar med 15 % per år. En stor procent av brotten i Sverige begås av återfallsbrottslingar, i ungefär två av tre fall. Handlingarna som bland annat begärs ut av förskolor och arbetsgivare är i dag inte möjliga att kontrollera och därför mycket enkla att förfalska. Handlingarna har därför inte någon större trovärdighet eftersom utdraget först passerar den enskilde beställaren. Idén till Lexbase uppkom i samband med debatter som förts i medierna de senaste åren som visar brister i det rådande svenska systemet.

Tjänsten är helt laglig och tillgängliggör endast redan offentlig information. Lexbase har utgivningsbevis.

Företag är ständigt i behov av snabb, korrekt och uppdaterad information. Genom Lexbase tillhandahålls informationen i ett mycket tidigt stadium. Lexbase möjliggör även för arbetsgivare att vara uppdaterade om anställda under anställningstiden döms för brott och inte bara vid det specifika anställningstillfället. Redan när ett första dokument om en tvist inkommer till en svensk domstol kan användaren ta del av informationen – ibland långt innan ett rättsligt avgörande fastslås. Rättsinformation som handläggs i Svenska domstolar blir tillgänglig på Lexbase inom 24 timmar och i vissa fall ännu tidigare.

Tjänsten finns på webben och som mobilapplikation[2] med uppdaterad juridisk information när företag eller privatpersoner behöver den. Miljontals rättsdokument från samtliga rättsområden görs sökbara och databasen uppdateras varje dag med nya domar och beslut samt dagboksblad från samtliga domstolar.

Lexbase skapar en tryggare vardag

Lexbase informationstjänster (privat) ger information om personer dömda för brott. Tanken är att underlätta för människor, som till exempel i dagsläget använder hushållsnära tjänster, att kunna kolla upp vilka personer som arbetar i det egna hemmet. Lexbase ger också människor möjlighet att kontrollera personal inom hemtjänst och förskola osv. Syftet med Lexbase är bland annat att förebygga brott.

Exempel 1: En privatperson ska bygga om hemma och vill hyra in en byggfirma för jobbet. Många blir idag lurade av byggfirmor som är oseriösa eller inte existerar, detta har resulterat i TV-serier såsom ”Fuskbyggarna”. Lexbase gör de möjligt för privatpersoner att undvika oseriösa byggfirmor då bakgrundskontroll kan göras innan kontraktsskrivning. Detta leder till en tryggare vardag för de personer som vill anlita byggföretag.

Exempel 2: Dagens Nyheter hade för några dagar sedan ett stort artikeluppslag om hemtjänstpersonal som stjäl fån gamla människor. Nu finns en enkel möjlighet att kontrollera om de personer som kommer in i gamla människors hem tidigare varit dömda för stöld.

Lexbase för privatpersoner och minde företag

Lexbases privattjänster är i första hand skapade för privatpersoner och företag och ger full access och insyn i rättsystemet. Lexbase rättstjänst på www.lexbase.se ger användaren full insyn inom brottmålsområdet, samt tvistemål mellan företag eller mellan företag och privatpersoner.

Exempel: Om ett företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag så är det av stort intresse att kunna få reda på om den nya samarbetspartnern varit föremål för tvister i domstolen. Lexbase privattjänst gör det möjligt att genom en enkel sökning på organisationsnummer eller namn få information om företaget varit föremål för tvister i domstol.

Varje sök kostar 49 kronor. Du får då information om vilket brott som är begånget, adress vid domtillfället, aktuell adress, adresskarta, straffsats och vid vilken domstol domen avkunnats. I det kompletta paketet som kostar 79 kr, kan du ladda ner hela domen som även innehåller information om yrkanden, utredning, händelseförlopp och upplysningar om åklagare och advokater.

Lexbase för företag

Lexbase företagstjänster ger användaren:?- En fullständig genomlysning av informationen från Sveriges samtliga domstolar och alla rättsområden?- Filterfunktioner och sökmöjligheter där användaren har möjlighet att avgränsa sökområdet

Lexbase kan skräddarsy abonnemang efter användarens sökbehov. Tjänsten tillhandahålls främst till större företag samt företag som inriktar sig på statistik.

Som utgivare av rättsinformation har Lexbase etiska riktlinjer som noga efterföljs:

- Ej domar äldre än 5 år

- Vittnen och offer är EJ sökbara

- Ej sökbart på personnummer vid öppet abonnemang

- Ingen manipulering eller censur av data görs

- Samtliga domar från de fem senaste åren finns i databasen

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/samtliga-brottsmaalsdomar-fraan-de-senaste-fem-aaren-goers-nu-enkelt-soekbara-ny-unik-sajt-lanseras-idag-953742