Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten häver häktningsbeslut efter lång häktningstid

2018-10-23

 Hovrätten har i dag beslutat att häva häktningen av en man som varit frihetsberövad misstänkt för grova bedrägerier och grova bokföringsbrott efter 17 månader i häkte.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt slutar använda fax

2018-10-22

 Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via telefax.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt byter postadress den 23 oktober 2018

2018-10-19

 Ny postadress fr.o.m. den 23 oktober 2018 är Nacka tingsrätt Box 69, 131 07 Nacka.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer 18-årig man för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik

2018-10-19

 Hovrätten för Övre Norrland har idag dömt den 18-årige mannen för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik den 24 december 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2018-10-19

 Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om resning

2018-10-19

 Ansökan om resning i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 937-11 (HFD:s mål nr 182-12) angående tobaksskatt samt skattetillägg.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

2018-10-19

 En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

2018-10-19

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en folkhögskola ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. (Mål nr 1351-1352-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4223-4224-16).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

2018-10-19

 Örebro tingsrätt har idag dömt en 32-årig man för 61 fall av yttrandefri-hetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av material som publice-rats på hemsidan www.nordfront.se. Mannen frias dock i 46 fall.

Share Öppna i ny flik

17-årig pojke dömd för mord på sin mamma

2018-10-19

 Attunda tingsrätt har idag dömt en 17-årig pojke för att med hammare och kniv ha dödat sin mamma i deras gemensamma hem. Gärningen bedöms som mord och 17-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.