Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny taxa för advokater hotar inte rättssäkerheten

2023-05-25

 I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Share Öppna i ny flik

Ändring i Gävle tingsrätts huvudförhandlingsplan i mål nr B 3807-22

2023-05-25

 

Tingsrätten håller huvudförhandling i mål om mord den 5 november 2022 i Gävle. Huvudförhandlingen pågår för närvarande i Attunda tingsrätt. Huvudförhandlingsdagen den 29 maj 2023 har ställts in. Förhandlingen fortsätter som planerat den 30 maj 2023 kl. 09:30 i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår överklagande av HSAN:s beslut att återkalla läkares legitimation

2023-05-25

 Efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i september 2022 att återkalla läkarens legitimation. Domstolen anser i likhet med HSAN att läkaren är uppenbart olämplig att utöva yrket och att hans legitimation även i fortsättningen ska vara återkallad.

Share Öppna i ny flik

Par som åtalats för grovt fornminnesbrott vid Vätteryds gravfält i Sösdala frikänns

2023-05-24

 Åtalet mot den man och den kvinna som åtalats för grovt fornminnesbrott ogillas av Hässleholms tingsrätt. Även talan om företagsbot mot dem ogillas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av ett skadeförsäkringsföretag som omvandlats till ett tjänstepensionsföretag.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande åtal för vållande till annans död, grovt brott

2023-05-23

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i mål där åtal väckts mot två ordningsvakter för vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten dömer de två ordningsvakterna för vållande till annans död av normalgraden.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-23

 Veckans inlägg handlar om brottet skyddande av brottsling. Vad kan egentligen vara ett skyddande av brottsling? Hur ser domstolens avvägningar ut i den här typen av brott? Vilket straff kan den som gör sig skyldig till skyddande av brottsling få? De här frågorna besvarar domaren Kajsa Hällje i sitt inlägg.

Share Öppna i ny flik

En 19-årig man har häktats misstänkt för bl.a. mord i Rågsved den 17 maj 2023

2023-05-22

 Jourdomstolen Södra har under söndagen häktat en man på sannolika skäl misstänkt för mord, två mordförsök och grovt vapenbrott som har skett den 17 maj 2023 på bl.a. i Rågsved, Bandhagen. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

 Förvärv av tillgångar från en trust som inte motsvarar en svensk familjestiftelse har ansetts vara en skattefri gåva från trustens bildare. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked. Ärendet rörde redan genomförda rättshandlingar och det var därmed inte av vikt för sökanden att få svar. Inte heller var sökandens fråga sådan att det fanns anledning att av prejudikatskäl besvara den genom ett förhandsbesked.