Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Brand i butik har bedömts utgöra mordbrand av normalgraden

2019-06-11

 En person som anlagt en brand i en butik har av Högsta domstolen dömts för bl.a. mordbrand till fängelse i tre år och två månader.

Share Öppna i ny flik

Man döms för regaliestöld i Strängnäs

2019-06-11

 I slutet av juli 2018 stals begravningsregalier för Karl IX och hans hustru drottning Kristina från en monter i Strängnäs domkyrka. De stulna regalierna har värderats till 65 miljoner kronor. I februari i år dömdes en av gärningsmännen av Eskilstuna tingsrätt för stöld. Attunda tingsrätt har nu dömt en annan man för delaktighet i stölden. Mannen förnekar all inblandning i stölden.

Share Öppna i ny flik

Mål B 2408-18 angående grov smuggling

2019-06-10

 ”Med anledning av att domen i grov smuggling ges den 12 juni 2019 kl 11.00 kommer Tingsrätten att hålla pressträff den 12 juni 2019 kl 12-13 i Hudiksvalls tingsrätt. Då finns det möjlighet att ställa frågor om domen till rättens ordförande Göran Ingebrand.

Share Öppna i ny flik

Depressionsbesvär godkänns som arbetsskada

2019-06-10

 En kvinna som drabbats av depressionsbesvär efter att ha blivit utsatt för mobbning, kränkningar och trakasserier på sin arbetsplats får besvären godkända som arbetsskada. Förvaltningsrätten skickar målet åter till Försäkringskassan för bedömning av hennes rätt till livränta.

Share Öppna i ny flik

Dom i Guldhedsmålet, förberedelse till mord i Göteborg och mord på Lidingö

2019-06-10

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i den gemensamma rättegången om bl a mord på Guldheden, förberedelse till mord i Göteborg och mord på Lidingö, allt förra sommaren. De tilltalade är 14 ungdomar från Göteborg och Stockholm. Vissa har fällts för brott och andra har frikänts. Fem är kvar i häkte.

Share Öppna i ny flik

Information angående målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-10

 Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av cirka hundra privatpersoner och flera organisationer. Mark- och miljööverdomstolen har idag haft fortsatt föredragning angående frågan om klagorätt och prövningstillstånd. Beslut kommer att...

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på före detta hustru

2019-06-10

 Hässleholms tingsrätt har idag dömt en 43-årig man till livstids fängelse för mord, försök till mord och olaga hot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin

2019-06-07

 Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-06-07

 En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring m.m.

2019-06-07

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 EKMR, borde ha prövat ett överklagande av en dom om bevissäkring i sak trots att domen var verkställd vid tidpunkten för överklagandet. (Mål nr 6422-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6522-18).