Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

2020-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud avseende en influencers marknadsföring i sociala medier. Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det är marknadsföring. I domen lämnas samtidigt större delen av Konsumentombudsmannens talan utan bifall. Grunden för detta är att Konsumentombudsmannen inte har visat att merparten av inläggen som har prövats utgör reklam, och då är marknadsföringslagen inte tillämplig.

Share Öppna i ny flik

Forsmark Kraftgrupp AB medges inte undantag från bestämmelserna om störningstålighet i Svenska kraftnäts föreskrifter

2020-01-31

 Förvaltningsrätten i Stockholm anser i likhet med Svenska kraftnät att Forsmark inte visat att ett undantag från förskrifterna inte har någon påtaglig negativ betydelse för driftsäkerheten i det nationella elsystemet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtalen i Allramålet

2020-01-31

 Tingsrätten ogillar samtliga åtal och avslår Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Utgången i målet innebär att åklagarens yrkanden om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om företagsbot avslås.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen dömer en programledare för en krimpodd för brott mot upphovsrättslagen

2020-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har idag dömt en programledare för en populär krimpodd till böter för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen har bedömt att programledaren har varit grovt oaktsam när hon har producerat och publicerat ett poddavsnitt som gör intrång i upphovsrätten till boken Kakelugnsmordet.

Share Öppna i ny flik

Häktning för grovt vapenbrott

2020-01-30

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott den 12 november 2019 i Vårby, Huddinge kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2020-01-30

 En skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet har inte ansetts utgöra en arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i ”vishingmålet”

2020-01-30

 Strax före jul avslutades en rättegång vid Ystads tingsrätt där fyra män stod åtalade för telefonbedrägerier riktade mot äldre personer. Idag meddelades domen som innebär att samtliga fälls för brott. En man döms till tre års fängelse för bl.a. 26 grova bedrägerier. Två döms för penningtvättsbrott och en för ett fall av bedrägeri, samtliga tre till villkorliga domar. Männen ska också i varierande grad betala skadestånd till de bedragna och i några fall till deras banker. Totalt uppgår skadeståndet till drygt två miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Domstolarnas och domarnas oberoende i populisttider

2020-01-29

 Läs HFDs ordförande Helena Jäderbloms krönika i senaste numret av tidningen Advokaten:

Share Öppna i ny flik

Rättegången gällande grovt förtal är avslutad

2020-01-29

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 28 januari 2020 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 11 februari 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Bolag får inte förvärvstillstånd eftersom det inte är klarlagt att marken är avsedd för annat är jordbruk

2020-01-29

 Utanför Ängelholm ligger Nordens största e-handelskluster som idag omfattar en logistikyta om 77 000 kvadratmeter. Queenswall Två AB vill förvärva en fastighet i anslutning till befintliga handelskluster. Eftersom fastigheten inte ligger inom ett detaljplanerat område krävs tillstånd enligt jordförvärvslagen. För att bevilja tillstånd krävs antingen att fastigheten är avsedd för annat än jordbruk eller att det finns särskilda skäl.