Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fordran som grundas på lagakraftvunna domar om efterbeskattning har kunnat göras gällande i konkurs, trots att det efter domarna inträffat omständigheter av betydelse för beskattningen

2020-10-28

 I en företagskonkurs bevakade Skatteverket skattefordringar som grundade sig på lagakraftvunna domar från förvaltningsdomstol. Konkursförvaltaren invände delvis mot bevakningen under påstående att det efter förvaltningsdomstolarnas avgöranden hade inträffat omständigheter som medförde att efterbeskattning borde ha skett med endast lägre belopp. Genom ett förfarande i allmän domstol, s.k. jävsprocess, har nu prövats till vilket belopp som skattefordringarna får göras gällande i konkursen.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm

2020-10-28

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet om grovt koppleri beträffande en massagesalong i centrala Stockholm. Den kvinnliga innehavaren döms till ett längre fängelsestraff medan hennes man frikänns eftersom det inte har bevisats att han har varit inblandad i bordellverksamheten.

Share Öppna i ny flik

Ansvaret för underhållet av ett golvvärmesystem kan bestämmas i en bostadsrättsförenings stadgar

2020-10-27

 Ett vattenburet golvvärmesystem installerades i ett duschrum i samband med en ombyggnad av en s.k. råvind som upplåtits med bostadsrätt. Vindsvåningen slogs därefter samman med en bostadslägenhet. Sedan bostadsrätten hade överlåtits uppkom fråga om det var bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavarna som ansvarade för underhåll av golvvärmesystemet. En huvudfråga i målet var vad som i föreningens stadgar avses med lägenhetens golv.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grova artskyddsbrott och smuggling av en kungsörn

2020-10-27

 En man döms till fängelse ett år och fyra månader för grova artskyddsbrott efter att ha annonserat ut och sålt djurdelar från skyddade djur. Mannen har också importerat en kungsörn från Norge utan tillstånd och döms även för smuggling.

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om överfall på ett 9-årigt barn i Norrköpingstrakten

2020-10-27

 Göta hovrätt dömer mannen - som i april i år överföll ett 9-årigt barn på väg hem från skolan - för försök till mord, människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak till fängelse i 14 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg och ersättning för kostnader

2020-10-26

 Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg. Underlag för skattetillägg har därför beräknats utan beaktande av ingående mervärdesskatt när den skattskyldige redan hade redovisat den ingående skatten och medgetts avdrag för den innan det upptäcktes att den utgående mervärdesskatten inte hade redovisats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2020-10-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns förutsättningar för skönsbeskattning av kontantinsättningar på en skattskyldigs bankkonto.

Share Öppna i ny flik

Eriks Gondolen får skadestånd av kommunen

2020-10-23

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Stockholms kommun ska betala 18 570 000 kr till Eriks Restaurang Saltsjön AB (Eriks Gondolen) på grund av störningar från ombyggnationen av Slussen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-10-23

 

Fråga om anvisningskommunen ansvarar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453) efter utgången av hyresperioden för bostaden (Mål nr 3444-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 593-20).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. stämpling till mord på en advokat

2020-10-23

 Åklagaren har tidigare väckt åtal mot en kvinna för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två män och ytterligare en kvinna för delaktighet i samma brott. Åklagaren har därutöver åtalat kvinnan för anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. I samma stämningsansökan åtalas även en tredje man för försök till mord på advokaten hösten 2019. Huvudförhandlingen inleds måndagen den 2 november 2020 kl. 09.00 och beräknas pågå under ca fem veckor.