Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-10-08

 Regeringen har den 8 oktober 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-07

 Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning). Även fråga om beskattning av utdelning och kapitalvinst hänförlig till bolaget och hur kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, förhåller sig till unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-10-07

 Förslag till ändringar av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörens skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. Introducerandet av avtal till juridiska personer på Elpriskollen

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om lagen om tobak och liknande produkter

2020-10-07

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilket underlag en kommun får kräva in från en sökande för att kunna pröva lämpligheten för tillstånd enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-10-06

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Christoffer Démery om bevisbörda och beviskrav i dispositiva tvistemål.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det uppmärksammade målet om grovt koppleri i Stockholm – ändrad huvudförhandlingsplan

2020-10-06

 Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Ett avtal betecknat som både köpekontrakt och hyreskontrakt uppfyllde kraven för fastighetsköp

2020-10-06

 Två företag ingick ett avtal om försäljning av en fastighet i Lycksele där det fanns ett vandrarhem. Betalning skulle ske genom en handpenning om 1,4 miljoner kr och månatliga betalningar betecknade som hyra under en tid av närmare sju år. Köparen betalade handpenningen, men inte något i övrigt. Frågan i målet var om avtalet var ogiltigt som köp på grund av villkoret om betalningar av hyra under så lång tid.

Share Öppna i ny flik

Avgörande om skattebrott och skattetillägg

2020-10-06

 En person dömdes för bl.a. grova skattebrott. När påföljden bestämdes beaktade Högsta domstolen att skattetillägg tagits ut för de oriktiga uppgifter som åtalet avsåg.

Share Öppna i ny flik

Nytt för i år – sök anställning som mark- och miljöfiskal!

2020-10-06

 

I och med rekryteringsomgången i november 2020 finns möjlighet att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. För mer information om anställningen och rekryteringsprocessen, se sidan om fiskalsantagning.

Share Öppna i ny flik

Falcon Funds del 1

2020-10-02

 Del 1 i det så kallade Falcon Funds-målet, B 5474-20, där Stockholms tingsrätt dömt flera tilltalade för ekonomisk brottslighet med anknytning till en premiepensionsfond, avslutades i dag i Svea hovrätt. Dom i målet kommer att meddelas den 5 november 2020 kl. 14.00. En av de tilltalade är fortfarande häktad.