Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker hovrättsråd

2018-10-11

 Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-10-11

 Regeringen har den 11 oktober 2018

Share Öppna i ny flik

Gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån

2018-10-10

 Två män tog sig in en tobaksbutik där de med våld och hot, bl.a. med hjälp av en startpistol, tillgrep mindre värden. I ett annat fall trängde fyra män in i en guldsmedsbutik där de genom visst våld samt genom hot med skjut- och huggvapen rånade butiken på smycken till ett betydande värde. Genom de båda domarna ger Högsta domstolen vägledning när det gäller gränsdragningen mellan rån och grovt...

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätts faxnummer upphörde 1 oktober 2018

2018-10-10

 Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att myndigheter ska vara möjliga att kontakta via telefax. Att upphöra med användandet av telefax är ett naturligt steg i det digitaliseringsarbete som pågår på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten bestämmer straffet för mordet på Järntorget i Örebro till 8 års fängelse

2018-10-10

 Tingsrätten dömde i somras en 19-åring för mord på Järntorget i Örebro och bestämde påföljden till 12 års fängelse. Både den tilltalade och åklagaren överklagade domen i fråga om straffets längd. Hovrätten har i en dom i dag funnit att påföljden ska bestämmas till fängelse i 8 år.

Share Öppna i ny flik

I bloggen idag, om grundlagarna

2018-10-09

 Idag skriver domarna Linda Mossberg Karlström och Karin Påle Bartes om våra grundlagar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-10-09

 Fråga om ett praktiskt hinder mot att återvända till UNRWA:s (FN:s ?hjälporgan för palestinska flyktingars) verksamhetsområde medför att organisationens skydd eller bistånd har upphört.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-10-09

 Dom i mål om rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan för Västlänken.

Share Öppna i ny flik

Regeringsformens bestämmelser om egendomsskydd kräver en proportionalitetsbedömning vid tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen

2018-10-09

 Ägarna till en fastighet begärde hos lantmäterimyndigheten att få en bit mark från grannfastigheten överförd till sin fastighet för att få bättre möjligheter att parkera och vända bilar på sin tomt. Grannen motsatte sig marköverföringen. Högsta domstolen slår fast att det ska göras en proportionalitetsavvägning mellan det allmänna intresset av marköverföringen och grannens egendomsrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grov skadegörelse avslutad

2018-10-09

 Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016 är avslutad.